Lịch công tác tuần 38 năm 2023 (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

Tuần 38 năm 2023 từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(18/9/2023)

* Gặp mặt Đoàn tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN cấp Bộ năm 2023 14h00 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; Trưởng các đơn vị; Đoàn tham gia Hội giảng

Thứ 3
(19/9/2023)

* Đi công tác 07h00 – Hà Nội Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Lâm (TCKT)
* Tham gia Hội đồng thi SHLX 07h00 – Trung tâm đào tạo &SHLX Đ/c Phạm Tố Như

Thứ 4
(20/9/2023)

* Họp triển khai Dự án Trung tâm Đào tạo Nghề điện Xanh CoE- Schneider Electric 08h00 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Đào Tuấn Anh BGH, Đại diện đơn vị: TCKT, QLTS, Đào tạo, khoa Điện, TT Ngoại ngữ
* Họp tính giờ giảng GVCN 14h00 – Phòng họp T2 – NHB Ban Giám hiệu Trưởng phòng: Đào tạo, TCHC, TCKT, CT HSSV; các khoa liên quan

Thứ 5
(21/9/2023)

* Tổ chức đánh giá các ý tưởng dự thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong HSSV năm 2023” 13h30 – Phòng Hội thảo T3 – Thư viện Đ/c Phạm Thị Lan Phương Hội đồng đánh giá, các đơn vị liên quan theo kế hoạch, thí sinh dự thi

Thứ 6 (22/9/2023)

* Giao ban tuần 14h00 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
23/9/2023)

CN (24/9/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *