Lịch công tác tuần 19 năm 2024 (từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

Tuần 19 năm 2024 từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(06/5/2024)

* Họp xây dựng kế hoạch thanh niên tình nguyện

14h00-phòng họp T2 – NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Lãnh đạo phòng QLTS, Đoàn thanh niên

Thứ 3
(07/5/2024)

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Ngọc (TCHC)

Thứ 4
(08/5/2024)

* Nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa CNTT (TB1)

08h00 – VPK Công nghệ thông tin

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Bình (Điện); đ/c Quyết (ĐT-ĐL); đ/c Toàn đ/c Sơn (Đào tạo),

Thứ 5
(09/5/2024)

* Nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa Cơ khí (TB3)

07h30-VPK Cơ khí

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Tuấn (Đào tạo), đ/c Thành (SP-KT), đ/c Quyết (ĐT-ĐL), đ/c Ngọc Anh (CN ô tô)

* Nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa Điện (TB3)

08h30-VPK Điện

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Tuấn (Đào tạo), đ/c Thành (SP-KT), đ/c Quyết (ĐT-ĐL), đ/c Ngọc Anh (CN ô tô)

Thứ 6 (10/5/2024)

 * Học tập Nghị quyết

07h30 – Huyện ủy Bình Xuyên

 Đ/c Đào Tuấn Anh

*  Nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa KHCB (TB2)

08h30 – VPK KHCB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Quảng (KHCB), đ/c Hiếu (TTNN)

*Làm việc với Ban Giám đốc Công ty CTWEL

10h00 – Phòng họp T2-NHB

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Tuấn (Đào tạo), đ/c Úc, đ/c Bảy

* Xét công nhận tốt nghiệp K61TCVH

14h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Đào Tuấn Anh

Theo Quyết định hội đồng

Thứ 7
(11/5/2024)

CN (12/5/2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *