CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP 

TT

Mã nghề

Tên nghề

Trình độ

Chương trình

đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

6510216

Công nghệ ô tô

 Chi tiết

Chi tiết 

2

5510216

Công nghệ ô tô

TC

Chi tiết

Chi tiết

3

6520121

Cắt gọt kim loại

Chi tiết

Chi tiết

4

5520121

Cắt gọt kim loại

TC

Chi tiết

Chi tiết 

5

6520123

Hàn

Chi tiết

Chi tiết 

6

6520123

Hàn

TC

Chi tiết

Chi tiết

7

6520227

Điện công nghiệp

Chi tiết

Chi tiết

8

5520227

Điện công nghiệp

TC

Chi tiết

Chi tiết

9

6520225

Điện tử công nghiệp

Chi tiết

Chi tiết

10

5520225

Điện tử công nghiệp

TC

Chi tiết

 Chi tiết

11

12

6520205

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Chi tiết

Chi tiết

13

5520205

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

TC

Chi tiết

Chi tiết

14

6520224

Điện tử dân dụng

Chi tiết

Chi tiết

15

5520224

Điện tử dân dụng

TC

Chi tiết

Chi tiết

16

6520226

Điện dân dụng

Chi tiết

Chi tiết

17

5520226

Điện dân dụng

TC

Chi tiết

Chi tiết

18

6520201

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Chi tiết

Chi tiết

19

5520201

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

TC

Chi tiết

Chi tiết

20

6480214

Vẽ và thiết kế trên máy tính

Chi tiết

Chi tiết

21

5480214

Vẽ và thiết kế trên máy tính

TC

Chi tiết

Chi tiết

22

6340302

Kế toán doanh nghiệp

Chi tiết

Chi tiết

23

5340302

Kế toán doanh nghiệp

TC

Chi tiết

Chi tiết

24

5340120

Bán hàng trong siêu thị

TC

Chi tiết

Chi tiết

25

5340424

Quản lý và bán hàng trong siêu thị

TC

Chi tiết

Chi tiết

26

6480204

Tin học văn phòng

Chi tiết

Chi tiết

27

5480204

Tin học văn phòng

TC

Chi tiết

Chi tiết

28

6480102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Chi tiết

Chi tiết

29

5480102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

TC

Chi tiết

Chi tiết

30

6480209

Quản trị mạng máy tính

Chi tiết

Chi tiết

32

5480209

Quản trị mạng máy tính

TC

Chi tiết

Chi tiết

33

6480202

Công nghệ thông tin (UDPM)

Chi tiết

Chi tiết