Kiểm định chương trình đào tạo

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT NỘI DUNG Trình độ Năm Tải tài liệu
1 Nghề Công nghệ ô tô Cao đẳng 2021 Tải về
2 Quản trị mạng máy tính Cao đẳng 2021 Tải về
3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng 2021 Tải về
4 Nghề Công nghệ ô tô Cao đẳng 2022 Tải về
5 Quản trị mạng máy tính Cao đẳng 2022 Tải về
6 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng 2022 Tải về
7 Nghề Công nghệ ô tô Cao đẳng 2023 Tải về
8 Quản trị mạng máy tính Cao đẳng 2023 Tải về
9 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng 2023 Tải về

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *