Lịch công tác tuần 13 năm 2024 (từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024)

Tuần 13 năm 2024 từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(25/03/2024)

* Đánh giá đề án Phát triển khoa CNTT

08h00 – Hội trường

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH, Trưởng các đơn vị; khoa CNTT

Thứ 3
(26/03/2024)

 * Đi công tác

Từ ngày 26/03-30/03/2024 – CHDCND Lào

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

* Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 61

07h45 – Hội trường

Đ/c Đào Tuấn Anh

BGH, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm; GVCN các lớp có SV tốt nghiệp và sinh viên

Thứ 4
(27/03/2024)

 * Họp Hội nghị giao ban giữa học kỳ II, năm học 2023-2024

07h45 – TT GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

Đ/c Đào Tuấn Anh

Thứ 5
(28/03/2024)

Thứ 6 (29/03/2024)

Thứ 7
(30/03/2024)

CN (31/03/2024)

Chú ý: Các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 27/03/2024 (thứ 4) qua hòm thư: thongnv@cknn.edu.vn

Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng Tổ chức, Hành chính muộn nhất ngày 29/03/2024. Tổng số công trong tháng 21 công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *