KHOA CHUYÊN MÔN

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đào tạo và sản xuất. Trường là 01 trong 03 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Cơ khí

Khoa Công nghệ ô tô

Khoa Điện

Khoa Điện tử – Điện lạnh

Khoa Sư phạm – Kinh tế

Khoa Khoa học cơ bản

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP