Lịch công tác tuần 12 năm 2024 (từ ngày 18/03/2024 đến ngày 24/03/2024)

Tuần 12 năm 2024 từ ngày 18/03/2024 đến ngày 24/03/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(18/03/2024)

Thứ 3
(19/03/2024)

 * Họp khối thi đua các trường ĐH,CĐ tỉnh Vĩnh Phúc

08h00 – Phúc Yên

 Đ/c Đào Tuấn Anh

 Đ/c Huyền (TCHC)

*Làm việc với cục Quản lý xây dựng công trình 14h00-Phòng họp T2-NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Hiền (QLTS), đ/c Lâm (TCKT); Các nhà thầu liên quan

Thứ 4
(20/03/2024)

Thứ 5
(21/03/2024)

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h00 – Trung tâm ĐT&SHLX

Đ/c Đào Tuấn Anh

 * Đi công tác

 Từ ngày 21/03-23/03 – Miền Nam

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 Đ/c Lâm (TCKT)

Thứ 6 (22/03/2024)

* Họp giao ban tuần

14h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Đào Tuấn Anh

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(23/03/2024)

CN (24/03/2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *