Lịch công tác tuần 16 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

Tuần 16 năm 2024 từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(15/4/2024)

Thứ 3
(16/4/2024)

* Đi công tác 07h00 – Hà Nội Đ/c Phạm Thị Lan Phương Phòng TCKT

Thứ 4
(17/4/2024)

* Đi công tác 07h00-Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Đ/c Phạm  Thị Lan Phương Đ/c Lâm (TCKT)

Thứ 5
(18/4/2024)

* Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

Thứ 6 (19/4/2024)

* Đi công tác 07h00 – Nam Định Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Quảng (KHCB), đ/c Hội (QLTS)

Thứ 7
(20/4/2024)

CN (21/4/2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *