Lịch công tác tuần 15 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Tuần 15 năm 2024 từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(08/4/2024)

Thứ 3
(09/4/2024)

Thứ 4
(10/4/2024)

Thứ 5
(11/4/2024)

Thứ 6 (12/4/2024)

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Ngọc (TCHC)

* Giao ban tuần 14h00 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(13/4/2024)

CN (14/4/2024)

* Đón tiếp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và đoàn công tác 09h00 – Phòng họp T2 – NHB, Phòng Hội thảo T3 – Thư viện Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; Trưởng phó các đơn vị, đoàn thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *