Lịch công tác tuần 14 năm 2024 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

Tuần 14 năm 2024 từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024

Ngày/tháng

Nội dung

T/G – Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(01/4/2024)

       
* Họp Đảng ủy mở rộng

14h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

       
       
       

Thứ 3
(02/4/2024)

       
       
       
       
       
       
       

Thứ 4
(03/4/2024)

       
       
       
       
       

Thứ 5
(04/4/2024)

       
       
       
       
       
       
       

Thứ 6 (05/4/2024)

       
       
       
       
       
       

Thứ 7
(06/4/2024)

       
       
       
CN (07/4/2024)        
       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *