Lịch công tác tuần 20 năm 2024 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)

Tuần 20 năm 2024 từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(13/5/2024)

Thứ 3
(14/5/2024)

* Nghiệm thu đề tài, sáng kiến phòng CT HSSV và khoa SP-KT (TB 4)

07h30 – Phòng họp T2-NHB

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Nam (CN ô tô), đ/c Thành (SP-KT), đ/c Bình (Điện), đ/c X Phương (CNTT)

* Làm việc với Công ty BH Flex

10h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Đào Tuấn Anh

Trung tâm TS&GTVL, đại diện phòng Đào tạo

* Nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa ĐT-ĐL (TB 4)

14h00 – VPK Điện tử

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Nam (CN ô tô), đ/c Thành (SP-KT), đ/c Bình (Điện), đ/c X Phương (CNTT)

Thứ 4
(15/5/2024)

* Dự khai mạc Hội thi văn nghệ khối thi đua các trường CĐ tỉnh Vĩnh Phúc

07h00 – Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Đ/c Đào Tuấn Anh

Theo Quyết định

* Họp Hội đồng kỷ luật HSSV

09h00 – Hội trường

Đ/c Đào Tuấn Anh

Theo Quyết định Hội đồng

 * Kiểm tra hồ sơ nội bộ, chuẩn bị thi TN THPT 2024

 14h00 – Phòng họp T2 – NHB

 Đ/c Đào Tuấn Anh

 Theo Quyết định

Thứ 5
(16/5/2024)

* Nghiệm thu đề tài, sáng kiến phòng TCKT (TB 6)

08h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Hiếu (TTNN), đ/c Tuấn (Đào tạo), đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Hiền (QLTS)

Thứ 6 (17/5/2024)

* Nghiệm thu đề tài, sáng kiến phòng QLTS  và phòng CT HSSV (TB 5)

08h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Thắng (TTĐT&SHLX), đ/c Bảy (Cơ khí)

* Giao ban tuần

14h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(18/5/2024)

 * Làm việc với đoàn công tác AFD

 08h15 – Phòng họp T2 – NHB

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Ban Giám hiệu; Đại diện các phòng, TT TS&GTVL; đ/c Hiếu, đ/c Tân (TTNN); Các khoa có nghề AFD đón tiếp đoàn tại đơn vị

CN (19/5/2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *