Lịch công tác tuần 21 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Tuần 21 năm 2024 từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(20/5/2024)

Thứ 3
(21/5/2024)

* Đi công tác

07h00 – Ninh Bình

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Thắng (TT ĐT&SHLX)

* Nghiệm thu đề tài, sáng kiến TT ĐT&SHLX và phòng Đào tạo (TB 7)

07h30 – Phòng họp T2-NHB

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c X.Phương (CNTT), đ/c Quyết (ĐT-ĐL), đ/c Úc (Cơ khí), đ/c Nam (CN ô tô)

* Hội nghị Phòng chống ma túy, mại dâm

07h30 – Hội trường

Sở Lao động – TB&XH Vĩnh Phúc

Đại diện phòng CT HSSV, phòng TCHC; Giáo viên và HSSV theo thông báo

 * Kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT

 14h00 – Phòng họp T2 – NHB

 Đ/c Đào Tuấn Anh

 Đại diện phòng Đào tạo và Ban hồ sơ

Thứ 4
(22/5/2024)

* Đi công tác 08h00 – Hà Nội Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Hiền (QLTS)

Thứ 5
(23/5/2024)

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h00 – TT ĐT&SHLX

Đ/c Đào Tuấn Anh

Thứ 6 (24/5/2024)

* Giao ban tuần

14h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(25/5/2024)

CN (26/5/2024)

Chú ý: Các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 24/5/2024 (thứ Sáu) qua hòm thư: thongnv@cknn.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *