Lịch công tác tuần 23 năm 2024 (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)

  • Tuần 23 năm 2024 từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(03/6/2024)

* Đi công tác 07h00 – Hà Nội Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Thứ 3
(04/6/2024)

* Họp Ban Thường vụ 13h00-Phòng họp T2-NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương Ban thường vụ
* Họp công tác tổ chức cán bộ 14h00-phòng họp T2-NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH, BCH Đảng uỷ, Trưởng các đơn vị

Thứ 4
(05/6/2024)

Thứ 5
(06/6/2024)

* Tham dự Hội nghị giao ban chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 07h30 – Vĩnh Yên Đ/c Đào Tuấn Anh Đ/c Toàn (Đào tạo)
* Đi công tác 08h00 – Hà Nội Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Hiền ( QLTS)

Thứ 6 (07/6/2024)

Thứ 7
(08/6/2024)

CN (09/6/2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *