Lịch công tác tuần 22 năm 2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

  • Tuần 22 năm 2024 từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(27/5/2024)

 * Dự Đại hội thi đua Quyết thắng LLTV huyện giai đoạn 2019-2024

07h00 – Huyện Bình Xuyên

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 * Dự Bế giảng năm học 2023-2024

 07h00 – TT GDNN-GDTX Bình Xuyên

 Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Cường (TTTS), đ/c Toàn (Đào tạo)

Thứ 3
(28/5/2024)

* Họp thông qua Quy chế CT HSSV và một số quy định về Đào tạo 08h00-Phòng họp T2 -NHB Đ/c Đào Tuấn Anh Lãnh đạo đơn vị: Đào tạo, CT HSSV và các Khoa
* Họp Hội đồng trường 14h00 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Tố Như Hội đồng trường

Thứ 4
(29/5/2024)

Đi công tác 08h00 – Hà Nội Đ/c Đào Tuấn Anh Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Ngọc (TCHC)

Thứ 5
(30/5/2024)

* Họp Đảng ủy mở rộng

14h00 – Phòng hội thảo T3 – Thư viện

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 6 (31/5/2024)

* Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung cấp K61 09h30 – Hội trường Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH, trưởng các đơn vị

Thứ 7
(01/6/2024)

CN (02/6/2024)

Chú ý: Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 30/5. Ngày 01/5 chấm: L; ngày 04/5 (thứ Bảy) chấm: +. Tổng số công trong tháng 24 công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *