Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng.

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác: xây dựng cơ bản; cơ sở vật chất; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; y tế học đường; cây xanh cảnh quan; quản lý và vận hành hệ thống điện, nước.

2. Nhiệm vụ.

a) Quản lý chung cơ sở vật chất, kỹ thuật; hồ sơ, tài liệu các dự án xây dựng và sửa chữa của toàn trường;

b) Tổ chức thực hiện việc sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ, sửa chữa thường xuyên nhà cửa, công trình và vật kiến trúc của nhà trường;

c) Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phục vụ ăn uống cho HSSV, giáo viên và các hội nghị khác của nhà trường đảm bảo các yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

d) Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ công nhân viên chức và HSSV;

đ) Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho HSSV;

e) Quản lý chung công tác vệ sinh toàn trường. Trực tiếp thực hiện công tác vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường (theo phương án quản lý công tác vệ sinh của nhà trường);

g) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện: phát triển, vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong toàn trường;

h) Thực hiện việc quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống cung cấp Điện – Nước của nhà trường; chủ trì trong việc xác định mức khoán điện, quản lý sử dụng điện và chốt số của các công tơ điện hàng tháng;

i) Thực hiện việc quản lý tài sản toàn bộ các phòng học lý thuyết nhà H3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *