Tóm tắt lịch sử phát triển

Phòng Quản trị – Đời sống ngày nay tiền thân là tổ Quản trị của thời kỳ nhà trường mới thành lập.

– Cuối năm 1962, Trường thành lập phòng Quản trị hành chính nhiệm vụ phòng trong giai đoạn này là xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mua sắm trang thiết bị tài sản, lương thực, thực phẩm, phục vụ cung cấp tại chỗ cho CBCNV và học sinh trong trường, mỗi khi học sinh đi thực tập thì nhà bếp lại phải đi theo để phục vụ nấu ăn uống cho học sinh…

– Từ cuối năm 1987, phòng Quản trị Hành chính được sáp nhập với phòng Tổ chức gọi là phòng Tổ chức Hành chính có nhiệm vụ kiêm cả công tác tổ chức, công tác hành chính và đời sống.

– Từ đầu năm 2002, phòng được tách ra từ phòng Tổ chức- Hành chính và có tên gọi là phòng Quản trị – Đời sống với nhiệm vụ: Phục vụ ăn uống, vệ sinh môi trường, quản lý phục vụ phòng học, công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác điện, nước cho toàn trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *