Thành tích đạt được

*Thành tích tập thể:

– Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2004, 2006, 2009, 2010, 2011.

– Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005.

*Thành tích cá nhân:

1. Trần Đăng Hoan:  – Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2002, 2005, 2007
– Huân chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2003
– Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2008
– Bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2009;

2. Lưu Thị San:          – Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2010

3. Đỗ Thị Nhẫn:         – Huân chương vì sự nghiệp PTNT năm 2004
– Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2006
                                    – Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2011

4. Nguyễn Thị Nhung: – Huân chương vì sự nghiệp PTNT năm 2003
– Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2006

5. Nguyễn Thị Đăng:   – Huân chương vì sự nghiệp PTNT năm 2001

– Huân chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2004

                                       – Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2011

6. Phạm Văn Lê:           – Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *