Phó hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1962 – 1964)
Đỗ Ngọc Lung  

Năm sinh:       1931

Nguyên quán: Thái Bình

Trú quán:        Thái Bình

Điện thoại:

 

 

 


       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(1963 – 1978

Lê Văn Công

Năm sinh:      1921

Nguyên quán: Nghĩa Lộc – Nghệ An

Trú quán:

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    (1968 – 1974)

Phan Bá Triết

Năm sinh:       1936

Nguyên quán: Phú Mỹ – Bình Định

Trú quán:        Phú Mỹ – Bình Định

Điện thoại:

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1976 – 1979)

Nguyễn Kim Đẩu

Năm sinh:       1938

Nguyên quán: Hiệp Hòa – Bắc Giang

Trú quán:        Hiệp Hòa – Bắc Giang

Điện thoại:

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1976 – 1977)

Nguyễn Trọng Bình

Năm sinh:       1936

Nguyên quán: Hoàng Hóa – Thanh Hóa

Trú quán:        Hoàng Hóa – Thanh Hóa

Điện thoại:

 


   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(1979 – 1982)

 

Lê Minh Cường

Năm sinh:        1937

Nguyên quán:  Phú Xuyên – Hà Tây

Trú quán:

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1981 – 1992)

Nguyễn Văn Thục

Năm sinh:       1934

Nguyên quán: Thanh Hà – Hải Dương

Trú quán:        Thanh Hà – Hải Dương

Điện thoại:

 

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1986 – 1998)

NGƯT: Đỗ Hữu Phong

Năm sinh:       1938

Nguyên quán: Trực Ninh – Nam Định

Trú quán:        Trực Ninh – Nam Định

Điện thoại:      02113 866 139

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1998 – 2008)
Đào Hoài Phúc

Năm sinh:       1949

Nguyên quán: Xuân Bái – Thọ Xuân – Thanh Hóa

Trú quán:        Phường Hoàng Văn Thụ – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội

Điện thoại:     0438 626 978

 


PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                     (1996 – 1997)
Th.S: Nguyễn Văn An

Năm sinh:       1955

Nguyên quán: Tích Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Trú quán:         Tích Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại:      0211 3866 086

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *