Lịch công tác tuần 36 năm 2023 (từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

Tuần 36 năm 2023 từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023

Ngày/tháng Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(04/9/2023)

* Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (nghỉ bù)

Thứ 3
(05/9/2023)

Thứ 4
(06/9/2023)

Thứ 5
(07/9/2023)

* Giao ban tuần và Gặp mặt đoàn Hội giảng nhà giáo GDNN cấp Bộ năm 2023 14h00 – Phòng Họp T2-NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể;  Đoàn tham gia Hội giảng
Thứ 6 (08/9/2023)
* Tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN cấp Bộ năm 2023

Từ ngày 08/9/2023 – 16/9/2023 – Đà Nẵng

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đoàn tham gia Hội giảng

Thứ 7
09/9/2023)

CN (10/9/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *