Lịch công tác tuần 35 năm 2023 (từ ngày28/8/2023 đến ngày 03/9/2023)

Tuần 35 năm 2023 từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(28/8/2023)

* Họp đảng ủy mở rộng

14h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 3
(29/8/2023)

* Họp Hội đồng sư phạm

07h30 – Hội trường

Đ/c Đào Tuấn Anh

BGH, cán bộ, giáo viên toàn trường

* Họp về công tác đảm bảo an ninh trật tự 10h30 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Tố Như Lãnh đạo đơn vị: TCHC, CT HSSV, KHCB

Thứ 4
(30/8/2023)

* Đại hội đại biểu Hội sinh viên 08h00 – Hội trường Hội sinh viên BCH Hội sinh viên; HSSV

Thứ 5
(31/8/2023)

Thứ 6 (01/9/2023)
* Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 Từ ngày 01/9/2023-04/9/2023

Thứ 7
(02/9/2023)

CN (03/9/2023)

Chú ý: Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 30/8/2023. Tổng số công trong tháng: 23 công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *