Lịch công tác tuần 34 năm 2023 (từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023)

Tuần 34 năm 2023 từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023

Ngày/tháng

Nội dung

T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(21/8/2023)

Thứ 3
(22/8/2023)

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Ngọc ( TCHC), đ/c Lâm (TCKT)

* Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng QP-AN đối tượng 4

07h00- Hội trường

Đ/c Phạm Tố Như

* Đi tham quan và làm việc với Công ty TNHH Toyota Việt Nam

07h30 – Phúc Yên

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Cường, đ/c Toàn (TTTS&GTVL), đ/c Ngọc Anh (CN ô tô)

Thứ 4
(23/8/2023)

* Đi công tác 07h00 – Hà Nội Đ/c Phạm Thị Lan Phương
* Tham dự hội thảo chuyển đổi số trong GDNN

08h00 – Họp online

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Đỗ Tuấn (Đào tạo), đ/c Hiếu (TT Ngoại ngữ)

* Họp về công tác cán bộ 14h00 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; Trưởng đơn vị: TCHC, TCKT, QLTS; Chủ tịch CĐT; các cá nhân (phòng TCHC thông báo)

Thứ 5
(24/8/2023)

* Đi công tác

Quảng Bình

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

* Duyệt hồ sơ văn hóa

07h30-Sở Giáo dục & Đào tạo VP

Đ/c Đào Tuấn Anh

Ban hồ sơ

* Họp Hội đồng sư phạm (chuyển sang ngày 29/8)

13h30 – Hội trường

Đ/c Đào Tuấn Anh

BGH, cán bộ, giáo viên toàn trường

Thứ 6 (25/8/2023)

* Đưa HSSV đi tham quan và trải nghiệm thực tế tại nhà trường và Công ty TNHH Valuetronics

07h00 – tại trường và Công ty TNHH Valuetronics – KCN Thăng Long 3

Đ/c Đào Tuấn Anh

Theo Kế hoạch

Thứ 7
(26/8/2023)

* Tham dự hội thảo chuyển đổi số trong GDNN

09h00 – Họp online

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Đỗ Tuấn (Đào tạo), đ/c Thành (SP-KT))

CN (27/8/2023)

Chú ý: Các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 23/8/2023 (thứ 4) qua hòm thư: thongnv@cknn.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *