Kết quả thi tay nghề giỏi học sinh năm 2016

I.  CẤP BỘ

TT

HỌ VÀ TÊN HSSV

ĐƠN VỊ

ĐẠT GIẢI

NGHỀ

 DỰ THI

1

Nguyễn Mạnh Đức

Khoa Động lực

Nhất

CN ô tô

2

Đinh Văn Tú

Khoa ĐT-ĐL

Nhất

Điện lạnh

3

Ma Văn Tiến

Khoa Cơ khí

Nhất

Hàn

4

Nguyễn Quang Thành

Khoa ĐT-ĐL

Nhì

Lắp đặt điện

5

Bùi Công Kết

Khoa ĐT-ĐL

Ba

Điện lạnh

6

Trần Quốc Việt

Khoa ĐT-ĐL

Ba

Lắp đặt điện

 II. CẤP TỈNH 

TT

HỌ VÀ TÊN HSSV

ĐƠN VỊ

ĐẠT GIẢI

NGHỀ

 DỰ THI

1

Nguyễn Anh Hưng

Khoa CNTT

Nhất

KT TKĐH

2

Trần Thị Nguyệt

Khoa CNTT

Nhì

GPPM CNTT

3

Đặng Văn Bằng

Khoa Động lực

Nhì

CN ô tô

4

Đặng Gia Hương

Khoa Cơ khí

Nhì

TK KTCK

5

Phạm Hữu Toàn

Khoa ĐT- ĐL

Nhì

Điện tử

6

Nguyễn Quang Thành

Khoa ĐT- ĐL

Nhì

Lắp đặt điện

7

Nguyễn Hồng Sơn

Khoa CNTT

Ba

QTM CNTT

8

Trần Đình Quyền

Khoa CNTT

Ba

TK trang web

9

Ma Văn Tiến

Khoa Cơ khí

Ba

Hàn

10

Lưu Văn Hưng

Khoa Cơ khí

Ba

TK KTCK

11

Trần Quốc Việt

Khoa ĐT- ĐL

Ba

Lắp đặt điện

12

Bùi Công Kết

Khoa ĐT- ĐL

Ba

Điện lạnh

13

Đinh Khắc Trung

Khoa CNTT

KK

TK trang web

14

Phan Cương Quyết

Khoa CNTT

KK

QTM CNTT

15

Đèo Văn En

Khoa CNTT

KK

GPPM CNTT

16

Nguyễn Văn Phúc

Khoa Động lực

KK

CN ô tô

17

Nguyễn Thành Long

Khoa CNTT

KK

KT TKĐH

18

Nguyễn Văn Nguyên

Khoa ĐT- ĐL

KK

Điện tử

19

Đinh Văn Tú

Khoa ĐT- ĐL

KK

Điện lạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *