Kết quả thi tay nghề giỏi học sinh năm 2010

 

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2010

1. CẤP BỘ/CẤP TỈNH

 TT

Họ và tên

Nghề

Đạt giải

Ghi chú

1

Trần Văn Đô Công nghệ ôtô

Nhất

Tham dự thi QG

2

Nguyễn Việt Cường Lắp đặt điện

Nhất

Tham dự thi QG

3

Nguyễn Văn Duy Công nghệ ôtô

Nhất

Tham dự thi QG

4

Nguyễn Thị Ba Thiết kế web

Nhì

Dự bị thi QG

5

Dương Văn Hậu Thiết kế đồ hoạ

Nhì

 

6

Nguyễn Đức Nam Lắp đặt điện

Ba

 

7

Trần Văn Quảng Hàn

Ba

 

8

Nguyễn Thị Hồng Khuyên Thiết kế web

Ba

 

9

Lại Văn Thọ Lắp đặt điện

KK

 

2.  CẤP QUỐC GIA

 TT

Họ và tên

Nghề

Đạt giải

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Duy Công nghệ ôtô

Nhất

Tham dự thi ASEAN

2

Trần Văn Đô Công nghệ ôtô

Ba

 

3

Nguyễn Việt Cường Lắp đặt điện

KK

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *