Lịch công tác tuần 49 năm 2023 (từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

Tuần 49 năm 2023 từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

Ngày/tháng

Nội dung

T/G – Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(04/12/2023)

* Học tập nghị quyết

Từ ngày 04-05/12/2023 – Huyện ủy Bình Xuyên

Đ/c Đào Tuấn Anh

Thứ 3
(05/12/2023)

 * Đi công tác

 07h00 – Hà Nội

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 * Đi công tác

13h00 – Hà Nội

  Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 Đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hiền (QLTS)

Thứ 4
(06/12/2023)

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đ/c Đỗ Tuấn (Đào tạo), đ/c Hiếu (TTNN), Trung tâm TS&GTVL

Thứ 5
(07/12/2023)

* Tổ chức sinh nhật Quý IV/2023 14h00 – Phòng Hội thảo T3 – Thư viện Công đoàn trường BGH; trưởng các đơn vị, BCH CĐT, Chủ tịch CĐBP, các đoàn viên công đoàn có ngày SN trong quý IV

Thứ 6 (08/12/2023)

* Giao ban tuần

14h00 – Phòng họp T2 – NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(09/12/2023)

* Làm việc với Đoàn AFD 09h00 – Phòng họp tầng 2 – NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH, Đại diện đơn vị: TCHC, TT Ngoại Ngữ và các khoa chuyên môn

CN (10/12/2023)

* Họp phụ huynh học sinh K61 hệ 9+ 08h00 – Hội trường Đ/c Đào Tuấn Anh BGH; Lãnh đạo đơn  vị: TCKT, Đào tạo, CT HSSV và các khoa có học sinh 9+; GVCN các lớp 9+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *