Lịch công tác tuần 37 năm 2023 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

Tuần 37 năm 2023 từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(11/9/2023)

* Tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN cấp Bộ năm 2023

Từ ngày 08/9/2023 – 16/9/2023 – Đà Nẵng

Đ/c Đào Tuấn Anh

Đoàn tham gia Hội giảng

* Đi công tác

Từ ngày 09/9/2023 – Đà Nẵng

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Thứ 3
(12/9/2023)

Thứ 4
(13/9/2023)

* Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác giáo dục QP-AN 13h30 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Tố Như Trưởng các đơn vị

Thứ 5
(14/9/2023)

Thứ 6 (15/9/2023)

Thứ 7
16/9/2023)

CN (17/9/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *