Lịch công tác tuần 30 năm 2023 (từ ngày 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023)

Tuần 30 năm 2023 từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023

Ngày/tháng

Nội dung T/G – Địa điểm Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(24/7/2023)

Thứ 3
(25/7/2023)

* Họp thi đua khối các trường cao đẳng Bộ NN 07h00 – Bắc Ninh Đ/c Phạm Thị Lan Phương Phòng TCHC

Thứ 4
(26/7/2023)

* Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý 08h00 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương Huyện ủy Bình Xuyên; BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐT; Chủ tịch CĐT; Bí thư ĐTN; Trưởng các đơn vị, đoàn thể
* Họp triển khai công tác tiếp sinh K63 09h30 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; Trưởng các phòng, khoa, TT TS&GTVL; Bí thư ĐTN

Thứ 5
(27/7/2023)

* Viếng nghĩa trang liệt sĩ Trần Hưng Đạo 07h00 – Tam Hợp Đ/c Phạm Thị Lan Phương Cán bộ, viên chức, NLĐ nhà trường
* Tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm của TBT Nguyễn Phú Trọng 14h30 – UBND huyện Bình Xuyên Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Đào Tuấn Anh

Thứ 6 (28/7/2023)

* Họp Đảng uỷ mở rộng 08h00 – Phòng họp T2 – NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(29/7/2023)

CN (30/7/2023)

Chú ý: Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 27/7/2023. Tổng số công trong tháng: 21 công.

Các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 24/7/2023 (thứ 2) qua hòm thư: thongnv@cknn.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *