Search

Tóm tắt lịch sử phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 763/QĐ/CKNN-TCHC ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp với nòng cốt là tổ Ngoại ngữ của Khoa Chính trị - ngoại ngữ và một số cán bộ được điều chuyển từ đơn vị khác trong trường.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian công tác

1

Dương Trung Hiếu

Trưởng phòng

2014 đến nay

2

Bạch Hải Hà

P. Trưởng phòng

2014 đến 2016

3

Nguyễn Thị Thu Hương

P. Trưởng phòng

2014 đến nay

4

Phan Thảo Nguyên

Tổ trưởng

2014 đến nay

5

Trịnh Thị Kim Thu

Giáo viên GDNN

2014 đến nay

6

Trần Thu Hường

Giáo viên GDNN

2014 đến 2018

7

Nguyễn Hồng Yên

Giáo viên GDNN

2014 đến nay

8

Nguyễn Thị Nhàn

Giáo viên GDNN

2014 đến nay

9

Triệu Văn Dũng

Giáo viên GDNN

2014 đến nay

10

Phan Việt Hà

Chuyên viên

2014 đến nay

11

Phan Hà Giang

Chuyên viên

2015 đến 2019

Đăng bởi Phòng KH&HTQT

 

Additional information