Search

Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp tham gia vào mạng lưới dự án IntVet

Dự án nghiên cứu IntVet, được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang, nằm ở mối liên hệ giữa các nghiên cứu kinh doanh và nghiên cứu VET. Nó sẽ nghiên cứu các mô hình kinh doanh quốc tế của các cơ sở đào tạo nghề ở Đức và Việt Nam.

SEPT Vietnam (Small enterprise promotion and training)

SEPT là dự án đào tạo phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp thúc đẩy mạng lưới nghiên cứu và kinh doanh Việt Nam- CHLB Đức. Dự án được chủ trì bởi trung tâm kỹ năng năng quốc tế SEPT tại trường đại học tổng hợp Leipzig, chuyên cung cấp những nhìn nhận sâu sắc về lý thuyết và kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý và thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới.

 Chương trình SEPT hoạt động như một đầu mối kết nối cho cả các công ty Đức muốn quốc tế hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng sang thị trường Việt Nam và cho các công ty Việt Nam muốn thâm nhập thành công vào thị trường Đức.

Nằm trong khuôn khổ của Sept Vietnam, dự án nghiên cứu Quốc tế hóa Giáo dục và Đào tạo Nghề (IntVET) đang nghiên cứu các yếu tố thành công của các mô hình kinh doanh quốc tế để “xuất khẩu” đào tạo nghề sang Việt Nam.

 Dự án nghiên cứu IntVet, được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang, nằm ở mối liên hệ giữa các nghiên cứu kinh doanh và nghiên cứu VET. Nó sẽ nghiên cứu các mô hình kinh doanh quốc tế của các cơ sở đào tạo nghề ở Đức và Việt Nam. IntVET sẽ góp phần tìm hiểu các yếu tố quyết định mô hình kinh doanh thành công của các nhà cung cấp VET khi kinh doanh trong bối cảnh quốc tế. Nghiên cứu sẽ giúp các tổ chức của Đức hỗ trợ các liên doanh quốc tế bằng các biện pháp phù hợp nhất.

 Trong tháng 8/2021, Trường Cao đẳng nghề cơ khí (CAM) đã có buổi làm việc với cán bộ nghiên cứu của dự án SEPT Vietnam để tham gia vào mạng lưới dự án IntVet  với mong muốn tìm kiếm:

1. Đối tác là nhà cung cấp dạy nghề xuất sắc cần hợp tác giảng dạy và đào tạo, trao đổi chương trình tiên tiến, chuyển giao công nghệ, trao đổi giáo viên, học sinh.

2. Đối tác là các doanh nghiệp có nhu cầu về sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, hoặc mong muốn  đặt hàng lao động đã qua đào tạo.

3. Đối tác là các tổ chức hoạt động vì mục tiêu hỗ trợ các nước đang phát triển thông qua tăng cường nguồn nhân lực, đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

4. Đối tác là các chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, những người có thể giúp chúng tôi cung cấp thông tin về các dự án phát triển TVET và mở rộng mạng lưới hợp tác.

 Website dự án và hồ sơ đối tác dự án:  https://sept-vietnam.de/intvet/

                                                                                    Tin/ảnh: Phan Ha

Additional information