Search

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp gửi thư tới cán bộ, giảng viên, người lao động và các em học sinh, sinh viên

Ngày 28/6/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đã gửi thư tới cán bộ, giảng viên, người lao động và các em học sinh, sinh viên trong thời điểm nhà trường cùng chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19.

Tin/ảnh: Văn Thông

Additional information