Search

Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hướng tới trở thành trường cao đẳng chất lượng cao

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, có truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, có uy tín và thương hiệu trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Hoạt động tự đánh giá chất lượng được nhà trường duy trì hàng năm đối với cấp trường và cấp chương trình đào tạo với 07 nghề trọng điểm tiếp cận trình độ Quốc tế (Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Công nghệ Ô tô, Công nghệ Hàn, Cắt gọt kim loại, Quản trị mạng máy tính và Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí), 01 nghề trọng điểm cấp quốc gia (Kỹ thuật máy nông nghiệp).

Tiết học thực hành nghề Công nghệ ô tô 

Từ năm 2010, Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đã được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội kiểm định và công nhận “Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng – Cấp độ 3” với số điểm đánh giá đạt 93/100 điểm theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

Thiết bị đào tạo nghề gia công CNC

Năm 2015, Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp tiếp tục được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội kiểm định lần 2 và công nhận “Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng – Cấp độ 3” với số điểm đánh giá đạt 94/100 điểm theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

Tiết học thực hành Điện công nghiệp

Tháng 8 năm 2020, Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đã mời Tổ chức kiểm định độc lập là Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam thực hiện kiểm định theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Kết quả, nhà trường được đánh giá và công nhận “Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng” với số điểm đánh giá đạt 94/100 điểm.

Giấy chứng nhận kiểm định trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thông qua hoạt động tự đánh giá chất lượng hàng năm và kết quả đánh giá ngoài, Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp luôn không ngừng cải tiến, đầu tư các nguồn lực nhằm nâng cao năng lực quản trị, cải thiện chất lượng đào tạo, hình thành văn hóa chất lượng, đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại 4.0 trên các tiêu chí cụ thể:

Tin/ảnh: Tuấn Anh - Văn Thông

Additional information