Search

Sinh viên nghề Công nghệ ô tô đi thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp

Thực hiện theo chương trình đào tạo K58, chiều ngày 22/7/2020, Đoàn sinh viên cao đẳng khóa 58 nghề Công nghệ ô tô đã được Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm của nhà trường liên hệ và đưa đi thực tập trải nghiệm tại Công ty TNHH UMC Việt Nam – Khu Công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Các em sẽ thực tập trong thời 04 tháng, được công ty trả lương 4,8 triệu đồng/tháng (chưa tính tăng ca).

 Đây là cơ hội rất tốt để các ứng dụng các kiến thức đã được học tại nhà trường vào thực tế sản xuất, qua đó sẽ rèn luyện được kỹ năng tay nghề, tác phong công nghiệp, khi ra trường các em hoàn toàn đáp ứng ngay được yêu cầu của doanh nghiệp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Tin/ảnh: Nam Toàn

 

 

 

Additional information