Search

Đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng nhà trường năm 2020

Từ ngày 21-28/6/2020, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam do TS. Phạm Châu Long làm trưởng đoàn đã đến khảo sát chính thức tại trường. Trong thời gian làm việc đoàn đánh giá ngoài đã nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của Nhà trường năm 2020, đồng thời kiểm tra các minh chứng theo yêu cầu của bộ tiểu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ LĐ-TB&XH ban hành; 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN

Hiệu trưởng nhà trường cùng trưởng đoàn đánh giá ký biên bản dự thảo báo cáo kết quả kiểm định

 Đoàn đánh giá ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường

 Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn các doanh nghiệp

  Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn cựu học sinh sinh viên

  Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn giáo viên 

 

                                                                                Tin/ảnh: Nam Toàn

 

 

 

 

Additional information