Search

Sinh viên nghề Điện công nghiệp đi thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp

Thực hiện theo chương trình đào tạo K58, sáng ngày 16/6/2020, Đoàn sinh viên cao đẳng khóa 58 nghề điện công nghiệp đã được Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm của nhà trường liên hệ và đưa đi thực tập trải nghiệm tại Công ty TNHH DREAMTECH Việt Nam – Khu Công nghiệp Từ Sơn, Bắc Ninh. Các em sẽ thực tập trong thời 03 tháng, được công ty nuôi ăn, sắp xếp chỗ ở và trả lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Đây là cơ hội rất tốt để các ứng dụng các kiến thức đã được học tại nhà trường vào thực tế sản xuất, qua đó sẽ rèn luyện được kỹ năng tay nghề, tác phong công nghiệp, khi ra trường các em hoàn toàn đáp ứng ngay được yêu cầu của doanh nghiệp.

Tin: Nam Toàn

 

 

 

Additional information