Search

Nhà trường duy trì và đẩy mạnh công tác thanh tra đào tạo.

Thực hiện kế hoạch thanh tra tháng 5, sáng ngày 27/5/2020, Ban thanh tra nhà trường đã thực hiện kiểm tra sổ lên lớp khóa 57, 58, 59. Tham dự và chỉ đạo công tác kiểm tra có TS Nguyễn Xuân Thủy – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban thanh tra, cùng với sự tham gia của các thành viên ban thanh tra.

Hàng tháng các phòng/khoa/trung tâm trong trường đều xây dựng kế hoạch thanh tra dự giờ và sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị trong quá trình thực hiện có sự giám sát của Ban thanh tra nhà trường.

Công tác thanh tra của nhà trường luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm chỉ đạo, qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhở, khắc phục những hạn chế và phát huy những điểm mạnh, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường giúp công tác đào tạo của nhà trường luôn được duy trì nền nếp.

Tin/ảnh: Nam Toàn

 

 

 

 

Pin It

Additional information