Search

Lớp đào tạo thí điểm theo chương trình của CHLB Đức: Chuyên gia nghề Cắt gọt kim loại làm viêc

Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp là Trung tâm đào tạo theo chuẩn của CHLB Đức; nghề Cắt gọt kim loại và nghề Công nghệ ô tô là hai nghề đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Năm học 2019- 2020, nhà trường đã tuyển sinh và thực hiện đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức cho hai nghề.

      Thực hiện kế hoạch làm việc của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tập đoàn đào tạo AVESTOS, Công ty AIC và trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp. từ ngày 25/11/2019 đến 30/11/2019, chuyên gia nghề Cắt gọt kim loại: Kurt Feustel làm việc tại trường.

Lãnh đạo nhà trường và các đơn vị làm việc cùng chuyên gia

     Đợt công tác của Ông Kurt Feustel với các mục tiêu: Kiểm tra lại tình hình Cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo; Làm việc cùng các giáo viên đã được đào tạo tại CHLB Đức; Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch đào tạo và chương trình đào tạo; Gặp gỡ sinh viên lớp đào tạo thí điểm; hướng dẫn cách thức triển khai đào tạo; Giải quyết các khó khăn, vướng mắc dự báo khi thực hiện. Chuyên gia Kurt Feustel cũng sẽ thăm và làm việc tại doanh nghiệp đã ký hợp đồng tham gia đào tạo lớp thí điểm.

Tin và Ảnh: XT

Pin It

Additional information