Search

Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thực chất

Sáng 27/9, tại Thành phố Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020.

      Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020 là phong trào thi đua lớn, được đông đảo cơ quan, đơn vị, cán bộ, người lao động hưởng ứng. Sau hơn 9 năm thực hiện, chương trình NTM đã đạt được những kết quả quan trọng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, cả nước có 4.554 xã (chiếm 51,16%) đạt chuẩn NTM, tăng 34,01% so với cuối năm 2015; 93 đơn vị cấp huyện thuộc 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đạt 13,7%) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu chí/xã; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 35,9 triệu đồng/người/năm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

     Đến nay, cả nước có 52 tỉnh, thành phố phê duyệt và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP ở cấp tỉnh. Dự kiến đến năm 2020, có khoảng 2.490 sản phẩm tham gia chương trình (mục tiêu của cả nước là 2.400 sản phẩm). Hiện có 6 tỉnh, thành thực hiện đánh giá, phân hạng cho tổng cộng 265 sản phẩm OCOP, trong đó 7 sản phẩm 5 sao, 100 sản phẩm 4 sao, 158 sản phẩm 3 sao. Các địa phương khác đã và đang tích cực phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP...

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam biểu dương các địa phương, các trường học, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Ngành Nông nghiệp, người nông dân và vùng nông thôn trên cả nước đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, giàu mạnh lên từng ngày.

     Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua thiết thực; đẩy mạnh sáng tạo các phong trào thi đua; thực hiện đồng bộ giải pháp tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng NTM trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh từng vùng. Đồng thời, tiếp tục làm tốt việc phát hiện, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiến tiến trong xây dựng NTM.

     Thứ trưởng Trần Thanh Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, người dân đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành Nông nghiệp đạt khoảng 3-3,2%/năm; 75% số xã trong cả nước đạt chuẩn NTM.

     Tại hội nghị, nhiều đơn vị, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và đề xuất phương hướng, gợi ý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chương trình xây dựng NTM.

     Nhân dịp này, Bộ NN&PTNT đã trao cờ lưu niệm Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 cho 33 tập thể; tặng bằng khen cho 92 tập thể, 94 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong chương trình xây dựng NTM.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chụp ảnh lưu niệm với Hiệu trưởng tiêu biểu 

     Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, trong những năm qua đã tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020. Nhà trường đã đào tạo và cấp chứng chỉ sư phạm cho gần 2000 học viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo bồi dưỡng lao động nông thôn, tổ chức các lớp hướng dẫn bà con nông dân tỉnh Vĩnh Phúc về cơ giới hóa nông nghiệp (làm đất, gieo cấy, thu hoạch,…).

Nam Toàn tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT

 

 

 

Pin It

Additional information