Search

Hội nghị thi đua năm học 2019 - 2020; Khối thi đua số 2, các trường thuộc Bộ NN&PTNT

Ngày 27/9/2019, tại trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, Khối thi đua số 2, các trường thuộc Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị 13 trường thuộc khối thi đua, với các nội dung: Thông qua Quyết định thành lập khối thi đua, quy chế hoạt động, kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua của khối và ký giao ước thi đua giữa 13 trường cao đẳng trong khối.

      Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/C Vũ Văn Tiến- Trường phòng thi đua khen thưởng, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT; Đ/C Vũ Trọng Hội- chuyên viên phòng Đào tạo, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT; Đ/C Dương Văn Cường- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, Trưởng khối thi đua và lãnh đạo 12 nhà trường thuộc khối thi đua số 2, các trường thuộc Bộ NN&PTNT.

 

Chủ trì hội nghị: Đ/C Vũ Văn Tiến, Dương Văn Cường, Đinh Thị Sơn

     Khối thi đua số 2, các trường thuộc Bộ NN&PTNT với các tiêu chí hoạt động trong năm học 2019-2020 bao gồm:

     - Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các nhà trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020 (90 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).

     - Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước.

     - Tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020 của mỗi nhà trường; tăng cường sự giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và đào tạo giữa các trường trong khối thi đua; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong khối thi đua.

     Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập khối thi đua, quy chế hoạt động, kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua của khối.

      Lãnh đạo 13 nhà trường đã thực hiện ký giao ước thi đua năm học 2019-2020.

 

13 trường ký giao ước thi đua

     Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp là thành viên của khối thi đua số 2, các trường thuộc Bộ NN&PTNT cam kết hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong giao ước thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2019-2020; góp phần tích cực, hiệu quả trong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, địa phương và xã hội; đóng góp vào kết quả chung của khối thi đua số 2, các trường thuộc Bộ NN&PTNT

Danh sách các trường thuộc khối thi đua số 2 các trường thuộc Bộ NN&PTNT:

1. Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình- Trưởng khối thi đua

2. Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

3. Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Chế biến lâm sản

4. Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

5. Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc- Phó trưởng khối thi đua

6. Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

7. Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh

8. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

9. Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghiệp thực phẩm Hà Nội

10. Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

11. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi

12. Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghiệp thực phẩm

13. Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 

Pin It

Additional information