Search

Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp nhận Chứng nhận đạt tiêu chuẩn Đức và nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn Đức

Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp nhận Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CHLB Đức và nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn CHLB Đức

     Ngày 30/8/2019, tại Hà Nội. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp- Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội phối hợp cùng Viện tiểu thủ công nghiệp và Kỹ năng nghề Leipzig- HWK (CHLB Đức), Tập đoàn đào tạo AVESTOS (CHLB Đức) và Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế- AIC đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác khảo sát, kiểm tra và đánh giá các điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn quy định của CHLB Đức tại 66 lớp, 45 trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm theo 22 bộ Chương trình đã chuyển gia từ CHLB Đức". Tại hội nghị, tiến hành trao giấy chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn CHLB Đức và các nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn CHLB Đức để tham gia đào tạo từ năm học 2019 - 2020.

     Về dự và chỉ đạo hội nghị có TS. Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; TS. Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; TS. Vũ Xuân Hùng - Vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Th.S Trần Văn Nịch - Vụ trưởng vụ nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; TS. Hans - Peter Schmidt - Tổng Giám đốc Viện tiểu thủ công nghiệp và Kỹ năng nghề Leipzig - HWK (CHLB Đức); Ông Klaus Michel - Tổng Giám đốc Tập đoàn đào tạo AVESTOS (CHLB Đức) và đại diện công ty Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế - AIC. 

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị TS. Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nêu rõ: Việc đào tạo nghề theo các chương trình tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế của các nước phát triển như CHLB Đức góp phần quan trọng vào cung ứng một nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho thị trường lao động, cho doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường được lựa chọn và các cơ quan quản lý. Mục tiêu xác định rõ là: nhận chuyển giao 22 bộ chương trình đào tạo từ CHLB Đức; Xác định chính xác các nhà trường, các nghề đào tạo đủ tiêu chuẩn, năng lực đào tạo và quản trị nhà trường theo tiêu chuẩn CHLB Đức; Chọn cử đội ngũ các nhà giáo sang học tập, đào tạo sư phạm, kỹ năng chuyên môn và mô hình đào tạo kép tại CHLB Đức; Tổ chức tuyển sinh 66 lớp, mỗi lớp 16 sinh viên để thực hiện đào tạo; Quá trình đào tạo, đánh giá có sự hỗ trợ từ các chuyên gia CHLB Đức. Kết thúc chương trình đào tạo, các sinh viên được nhận 2 bằng tốt nghiệp: 1 bằng Cao đẳng của Việt Nam và 1 bằng Kỹ sư thực hành (tương đương trình độ 4 - Khung trình độ quốc gia CHLB Đức). TS. Nguyễn Hồng Minh cũng giao nhiệm vụ cho các vụ liên quan và các nhà trường được lựa chọn phải thực hiện tốt việc tuyển sinh và đào tạo theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức, phối hợp tốt với đối tác CHLB Đức để hoàn thành mục tiêu của dự án.

TS. Nguyễn Hồng Minh- Tổng Cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu chỉ đạo

     Đại diện Tập đoàn đào tạo AVESTOS và các nhóm chuyên gia đã báo cáo tổng kết công tác khảo sát, kiểm tra và đánh giá các điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn quy định của CHLB Đức tại 66 lớp, 45 trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm theo 22 bộ Chương trình đã chuyển giao từ CHLB Đức. Theo đó việc đánh giá được thực hiện trên các tiêu chí, các tiêu chuẩn của CHLB Đức: Đội ngũ giảng viên của nghề được lựa chọn; cơ sở vật chất và các trang thiết bị đào tạo của các nghề tham gia; hệ thống các doanh nghiệp có liên kết đào tạo, sản xuất với nhà trường; hệ thống quản trị nhà trường. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong quá trình đào tạo.

     Ông Klaus Michel- Tổng Giám đốc Tập đoàn đào tạo AVESTOS (CHLB Đức) báo cáo đánh giá

     Đại diện Viện tiểu thủ công nghiệp và Kỹ năng nghề Leipzig- HWK (CHLB Đức), TS. Hans - Peter Schmidt, Tổng Giám đốc đã báo cáo quá trình đánh giá từ các nhóm chuyên gia và kết luận: 41/45 các trường tham gia đủ điều kiện và đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của quá trình đào tạo theo tiêu chuẩn CHLB Đức, các trường còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện và được đánh giá tiếp.

TS. Hans- Peter Schmidt- Tổng Giám đốc Viện tiểu thủ công nghiệp và Kỹ năng nghề Leipzig- HWK (CHLB Đức) công bố kết quả đánh giá

     Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp được các chuyên gia đánh giá cao về tất các tiêu chí, tiêu chuẩn và được công nhận trường là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn Đức, nghề Công nghệ ô tô và nghề Cắt gọt kim loại có đủ điều kiện để đào tạo nghề theo chuẩn Đức từ năm học 2019 - 2020.

Một số hình ảnh:

Chứng nhận trường đạt chuẩn CHLB Đức

Chứng nhận nghề Công nghệ ô tô đạt chuẩn CHLB Đức

Chứng nhận nghề Cắt gọt kim loại đạt chuẩn CHLB Đức

 

 

TS. Nguyễn Xuân Thủy- Phó Hiệu trưởng nhận chứng nhận trường đạt chuẩn CHLB Đức và nghề đạt chuẩn CHLB Đức

Lãnh đạo nhà trường, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng cùng Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng khoa Công nghệ ô tô tại hội nghị

Tin và Ảnh: Xuân Thủy

Pin It

Additional information