Search

Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học do dịch bệnh Covid - 19

Trước diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19; để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp thông báo:

- Học sinh, sinh viên toàn trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 28/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

- Để đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo và hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên; nhà trường sẽ tổ chức dạy học online trong thời gian nghỉ học. Lịch học và nội dung học sẽ được các phòng/khoa chuyên môn thông báo cụ thể đến HSSV.

Additional information