Search

Thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức vòng 1 năm 2019

Nhà trường nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 20/11/2019 đến hết ngày 05/12/2019, nơi nhận đơn phúc khảo tại phòng 205 - Nhà hiệu bộ 

Chi tiết liên hệ : 02113 866 542 gặp Mrs Ngọc

 

Additional information