Search

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội cựu HSSV

Hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1960 - 2020) Nhà trường thành lập Hội cựu HSSV. Trân trọng kính mời các cựu HSSV đã từng tham gia học tập tại trường đăng ký thông tin tham gia hội cựu HSSV tại đây:

 

Additional information