Search

Thông báo tình trạng máy tính nhiễm virus "Adylkuzz"

 

THÔNG BÁO

Về việc máy tính bị nhiễm Virus "Đào tiền ảo"

Sau khi nhận phản ảnh của các đơn vị về việc máy tính không thể truy cập các tài nguyên dùng chung được chia sẻ, máy tính hoạt động chậm...Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tiến hành kiểm tra các máy tính và tìm nguyên nhân. Sau kiểm tra, chúng tôi phát hiện thấy các máy tính có hiện tượng trên đang bị nhiễm virus Adylkuzz (Một loại virus sử dụng tài nguyên của máy tính người dùng để đào tiền ảo). Loại virus này chiếm dụng tài nguyên mạng, tài nguyên máy tính để đào tiền ảo, khiến cho các máy tính có hiệu suất sử dụng CPU luôn đạt ngưỡng 100%, ngăn chặn các máy tính sử dụng tài nguyên dùng chung (file chia sẻ, máy in dùng chung...).

Để khắc phục những máy tính đã bị nhiễm virus, đề nghị người dùng hãy cài đặt phần mềm diệt virus và cập nhật dữ liệu virus mới nhất, thực hiện quét toàn bộ máy tính.

Để phòng tránh cho những máy tính chưa bị nhiễm virus, đề nghị người dùng thực hiện theo các hướng dẫn trong văn bản đính kèm.

 

 

 

Pin It

Additional information