Search

Các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc xin gửi đến các bạn sinh viên trong toàn tỉnh tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2017, là sinh viên Vĩnh Phúc chúng ta cùng cùng cố gắng đạt các tiêu chuẩn đề ra để thành Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh bạn nhé.

 

Pin It

Additional information