Search

Giới thiệu các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc giới thiệu các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc xin gửi đến các bạn học sinh các trường giáo dục nghề nghiệp đào tạo hệ trung cấp nghề trên toàn tỉnh tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh. Chúng ta cùng cùng cố gắng đạt các tiêu chuẩn đề ra để đạt danh hiệu  “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh bạn nhé.

 

Pin It

Additional information