Search

Lịch phát sóng chương trình phóng sự "Học Tiếng Anh tại trường nghề" của nhà trường trên kênh VTC14

21h05 ngày 26/11/2018, chương trình phóng sự "Học Tiếng Anh tại trường nghề" được phát sóng trên kênh VTC14. Theo đó, HSSV các nghề quốc tế tại nhà trường có tới 60% các môn học chuyên ngành học bằng Tiếng Anh, đó thực sự là một điều kiện rất tốt để các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh của mình.

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ khối HSSV chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 được tổ chức vào ngày 19/11/2018. Xem kế hoạch Tại Đây

Hình ảnh chụp ngày 20/11/2018

Toàn bộ hình ảnh chụp ngày 20/11/2018 các thầy cô download Tại Đây

Link xem và tải Video hội thi tay nghề Cấp bộ

Quý thầy cô có thể xem và tải video tại:

Facebook page: https://www.facebook.com/CAM.EDU.VN/

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xMRP7bTrpVM

Chia sẻ hình ảnh, tư liệu về Hội thi tay nghề Bộ NN&PTNT lần thứ VIII, năm 2018

Link chia sẻ toàn bộ hình ảnh, tư liệu và video về Hội thi tay nghề Bộ NN&PTNT lần thứ VIII, năm 2018.

Mọi yêu cầu lấy tư liệu các bạn liên hệ: 0962597563 - fb: Tạ Ngọc Dũng

Tải ảnh tại đây.

Thông báo thay đổi tên miền (tên website) theo tên trường mới

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc thay đổi tên miền (tên website) để phù hợp với tên trường mới. Trung tâm Thông tin - Thư viện đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu để đăng ký tên miền mới Cam.edu.vn (CAM: College of Agricultural Mechanics).

Vậy chúng xin tôi thông báo tới toàn thể Cán bộ, Công nhân viên chức nhà trường về việc thay đổi tên website mới thành Cam.edu.vn sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018.  Tên website cũ sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi hết hạn tên miền (Sử dụng đồng thời 02 tên website cho tới khi tên miền vcam.edu.vn hết hạn).

Thông báo tình trạng máy tính nhiễm virus "Adylkuzz"

 

THÔNG BÁO

Về việc máy tính bị nhiễm Virus "Đào tiền ảo"

Sau khi nhận phản ảnh của các đơn vị về việc máy tính không thể truy cập các tài nguyên dùng chung được chia sẻ, máy tính hoạt động chậm...Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tiến hành kiểm tra các máy tính và tìm nguyên nhân. Sau kiểm tra, chúng tôi phát hiện thấy các máy tính có hiện tượng trên đang bị nhiễm virus Adylkuzz (Một loại virus sử dụng tài nguyên của máy tính người dùng để đào tiền ảo). Loại virus này chiếm dụng tài nguyên mạng, tài nguyên máy tính để đào tiền ảo, khiến cho các máy tính có hiệu suất sử dụng CPU luôn đạt ngưỡng 100%, ngăn chặn các máy tính sử dụng tài nguyên dùng chung (file chia sẻ, máy in dùng chung...).

Để khắc phục những máy tính đã bị nhiễm virus, đề nghị người dùng hãy cài đặt phần mềm diệt virus và cập nhật dữ liệu virus mới nhất, thực hiện quét toàn bộ máy tính.

Để phòng tránh cho những máy tính chưa bị nhiễm virus, đề nghị người dùng thực hiện theo các hướng dẫn trong văn bản đính kèm.

 

 

 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

BCH ĐOÀN TỈNH VĨNH PHÚC

***

Số 517- KH/TĐTN-TG

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP


        Tam Hợp, ngày 20 tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trực tuyến trên mạng Internet năm 2017

--------------------------------

           

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến HSSV nhà trường về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Nghề Cơ khí nông nghiệp, tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực tuyến trên mạng Internet năm 2017 cho HSSV với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          - Góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

          - Thông qua cuộc thi nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ; Gắn việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ở các cấp bộ Đoàn.

          - Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn; Thông qua  việc nắm chắc các vấn đề lý luận, cán bộ, HSSV vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Hội và phong trào Đoàn thanh niên nhà trường.

2. Yêu cầu:

          - Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản với thi, tìm hiểu, kiểm tra kiến thức; Nội dung và hình thức thi phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn của địa phương.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

          1. Nội dung:

1.1. Đối tượng: HSSV trường Cao đẳng Nghề Cơ khí nông nghiệp.

1.2. Thời gian:

- Cuộc thi được triển khai bắt đầu từ ngày 01/7/2017đến hết ngày15/11/2017.

- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến,  tháng01năm2018.

 

1.3. Nội dung thi:

- Tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của cán bộ Đoàn, ĐVTN; Cụ thể hóa các nội dung và nhiệm vụ công tác; Gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn.

2. Hình thức:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên mạng Internet. ĐVTN tham gia cuộc thi bằng cách trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đăng trên Website Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc (http://tinhdoan.vinhphuc.gov.vn).

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: (Giải tập thể).

+ 01 Giải Nhất:                2.000.000 đ.

+ 02 Giải Nhì:                  1.500.000 đ

+ 03 Giải Ba:                    1.000.000 đ     

+ 05 Giải khuyến khích:   500.000 đ 

Nơi nhận:

- BGH nhà trường

- Các phòng khoa

- Hội Sinh viên

- Lưu: Hội Sinh viên nhà trường

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

 

 

 

Kim Tiến Dũng

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

 

 

 

Tin/Ảnh: Kim Tiến Dũng

Additional information