Search

Lịch công tác tuần 06 năm 2020 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 06 năm 2020 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(03/02/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(04/02/2020)

 

 

 

 

* Đi công tác

14h00 - Hà Nội

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Trung tâm TS&GTVL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(05/02/2020)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 - Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(06/02/2020)

 * Thi thử tay nghề cấp Bộ (nghề Lắp đặt điện)

07h15 - khoa Điện

Đ/c Phạm Tố Như 

Đại diện: BGH, Đào tạo, KT&KĐCL; các đơn vị liên quan 

 

 

 

 

 * Thi thử tay nghề cấp Bộ (nghề CN ô tô)

 09h00 - khoa CN ô tô

Đ/c Phạm Tố Như  

Đại diện: BGH, Đào tạo, KT&KĐCL; các đơn vị liên quan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
(07/02/2020)

 * Thi thử tay nghề cấp Bộ (nghề Lắp đặt điện)

07h15 - khoa Điện

Đ/c Phạm Tố Như 

Đại diện: BGH, Đào tạo, KT&KĐCL; các đơn vị liên quan 

 

 

 

 

 * Thi thử tay nghề cấp Bộ (nghề Hàn)

07h30 – Xưởng X9

Đ/c Phạm Tố Như 

Đại diện: BGH, Đào tạo, KT&KĐCL; các đơn vị liên quan 

 

 

 

 

 * Thi thử tay nghề cấp Bộ (nghề Thiết kế KT Cơ khí)

07h30 – Phòng CAD/CAM (khoa Cơ khí)

Đ/c Phạm Tố Như 

Đại diện: BGH, Đào tạo, KT&KĐCL; các đơn vị liên quan 

 

 

 

 

 * Thi thử tay nghề cấp Bộ (nghề Điện tử)

08h00 – phòng 304 –X23

Đ/c Phạm Tố Như 

Đại diện: BGH, Đào tạo, KT&KĐCL; các đơn vị liên quan 

 

 

 

 

 * Thi thử tay nghề cấp Bộ (nghề Điện lạnh)

08h00 – phòng 101 –H6

Đ/c Phạm Tố Như 

Đại diện: BGH, Đào tạo, KT&KĐCL; các đơn vị liên quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Thứ 7
(08/02/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (09/02/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chú ý: Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng Tổ chức Hành chính muộn nhất thứ 2 ngày 03/02.

            Tổng số công trong tháng: 23 công. Khối hành chính chấm nghỉ lễ (L) 01/01, 23-29/01.

            Khối giáo viên: chấm nghỉ lễ (L): 01/01, 23-29/01, các ngày còn lại nghỉ theo lịch nhà trường chấm (P).

 

Additional information