Search

Lịch công tác tuần 48 năm 2015 (Từ ngày 14/12/2015-20/12/2015)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 48 năm 2015 từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015

(Học kỳ I năm học 2015 - 2016)

 

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(14/12/2015)

*

 

 

 

*

 

 

 

* Thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC

07h15-Xưởng khoa Điện (2 ngày 14,15/12)

 

Các đồng chí học viên 

*

 

 

 

* Họp 

 14h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Nguyễn Văn An 

BGH, đ/c Lê Chí Dũng (TCHC), đ/c Nguyễn Văn Tính

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(15/12/2015)

*

 

 

 

*

 

 

 

* Tham dự Hội thảo Xây dựng hệ thống QLCL các trường dạy nghề

08h00- Hà Nội 

Đ/c Nguyễn Văn An 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh, đ/c Đào Tuấn Anh 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 4
(16/12/2015)

*

 

 

 

*

 

 

 

* Duyệt kế hoạch giáo viên học kỳ II năm học 2015-2016

08h00- Phòng 303-NHB 

Đ/c Trương Đức Thiệp 

 Phòng Đào tạo
   

 

* Bàn giao hệ thống tường rào

 09h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Nguyễn Văn An

BGH, lãnh đạo phòng TCKT, QTĐS

*

 

 

 

*

 

 

 

Họp Hội đồng xét nâng lương, thâm niên đợt II năm 2015

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Nguyễn Văn An 

  BGH, trưởng các đơn vị, đoàn thể

*

 

 

 

Thứ 5
(17/12/2015)

 

 

 

* Đi công tác

08h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

Đ/c Hải (QLTB &VT), đ/c Bình, đ/c Kiên (Khoa Điện)  

 

 

 

* Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp các lớp 52TMn1, 52TS1,2,3,4 và Hội đồng xét ĐK dự thi tốt nghiệp các lớp 52TGK1, 52THA1, 52 TVP1,2

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phan Huy Hoàng 

Trưởng các đơn vị:Phòng CTHSSV, KT &ĐBCLDN, khoa Chính trị, Cơ giới, Động lực, Cơ khí, CNTT  

 

 

 

* Họp thông qua Biên bản Quyết toán XDCB

14h00- Bộ Nông nghiệp & PTNT 

Đ/c Nguyễn Văn An 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh, đ/c Phạm Thị Lan Phương, đ/c Vũ Thị Lâm 

*

 

 

 

Thứ 6
(18/12/2015)

*

 

 

 

* Hội nghị Giao ban Dự án: " Đầu tư phát triển các trường dạy nghề CLC" do Chính phủ Pháp tài trợ

 08h30- Phòng Hội thảo T6-NHB

Đ/c Dương Đức Lân - TCT TCDN 

 BGH, Đ/c Phương (TCKT), đ/c Mười (khoa Điện), đ/c Nam (khoa Động lực), đ/c Thủy (khoa Cơ khí), đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Hiếu (KH& HTQT), đ/c Hiền (QTĐS), đ/c Hoàng (phòng Đào tạo)

*

 

 

 

*  

     

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 7
(19/12/2015)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN(20/12/2015)

 

*

 

    

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý: 

Pin It

Additional information