Search

Lịch công tác tuần 45 năm 2019 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 45 năm 2019 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(11/11/2019)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 – Vĩnh Yên

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Đ/c Cường, đ/c Toàn (TTTS), HSSV được triệu tập 

 

 

 

 

*  Đi công tác

10h00 – Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 Đ/c Ngọc (TCHC)

 

 

 

 

 * Làm việc về công tác HSSV

14h00 – Phòng họp T2 - NHB 

Đ/c Nguyễn Văn Tính 

Phó Trưởng khoa  phụ trách công tác HSSV 

 

 

 

 

 * Làm việc với khoa Công nghệ ô tô, khoa Cơ khí về Hội giảng

14h00 – Tại các khoa 

 Đ/c Phạm Tố Như

 

 

Thứ 3
12/11/2019)

 

 

 

 

* Đi công tác

08h00 – Vĩnh Yên

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

 

 

 

 

 

* Làm việc với TT ĐT&SHLX về Hội giảng

09h00 – Trung tâm ĐT&SHLX

 Đ/c Phạm Tố Như

 

 

 

 

 

* Nghiệm thu tiểu ban 1

14h00 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Hoàng (Đào tạo), đ/c Lâm (TCKT), đ/c Ngọc Anh (CNOT), đ/c Quyết (ĐT-ĐL), đ/c Chung (CNTT), đ/c Tân (Cơ khí)

 

 

 

 

* Làm việc với khoa ĐT – ĐL về HSSV thực tập

14h00 – VPK Điện tử - Điện lạnh

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Lãnh đạo khoa ĐT - ĐL

Thứ 4
(13/11/2019)

 

 

 

 

 * Kiểm tra công tác Hội giảng khoa Điện, Điện tử - Điện lạnh

08h00 – Tại các khoa

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy 

Giáo viên hướng dẫn, giáo viên tham gia Hội giảng 

 

 

 

 

* Đi công tác

08h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Hải (QL TB &VT)

  

 

 

 

* Đi công tác

Từ 13-15/11- Nam Định  

 Đ/c Phạm Tố Như 

Đ/c Tòng (Đào tạo)  

 

 

 

 

* Họp Hội đồng xét tốt nghiệp K58 liên thông cao đẳng

15h00 - Phòng họp T2 -NHB  

 Đ/c Phan Huy Hoàng

 Trưởng các đơn vị: TCKT, KT&KĐCL, CTHSSV, CN ô tô, Điện, ĐT-ĐL, Cơ khí, SP-KT, CNTT 

Thứ 5
(14/11/2019)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Lâm (TCKT) 

 

 

 

 

* Dự Lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp

07h00 – Hà Nội

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy 

Đ/c Quảng (Cơ bản), đ/c Hiếu (HTQT)

 

 

 

 

* Dự giao lưu bóng đá với các trường THPT huyện Bình Xuyên

14h00 – Sân vận động

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Đ/c Hoàng (Đào tạo), đ/c Tính (CTHSSV), đ/c Tuấn Anh (KT&KĐCL), đ/c Quảng (Cơ bản), đ/c Cường (TTTS)  

Thứ 6
(15/11/2019)

 

 

 

 

* Dự Lễ kỷ niệm thành lập Trường CĐ Cơ điện Tây Bắc

06h00 – Hòa Bình

Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hải (TBVT)

 

 

 

 

* Dự Lễ kỷ niệm thành lập Trường CBQL NN&PTNT I

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Ngọc (TCHC)

 

 

 

 

 * Tham dự diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

13h00 – Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Thủy (PHT), đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Cường (TTTS) 

Thứ 7
(16/11/2019)

 

 

 

 

 * Tham dự diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

07h00 – Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Thủy (PHT), đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Cường (TTTS) 

 

 

 

 

* Dự Lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học Thủy Lợi

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Hoàng (Đào tạo), đ/c Tuấn anh (KT & KĐCL)

CN (17/11/2019)

 

 

 

 

* Khai mạc Kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

07h15 – Phòng Hội thảo T3 – Thư viện

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH, Hội đồng tuyển dụng viên chức, các tiểu ban hỗ trợ và các thí sinh dự thi

 

 

 

 

 * Chú ý:  

 

 

Additional information