Search

Lịch công tác tuần 39 năm 2021 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 39 năm 2021 từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(27/9/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(28/9/2021)

 

 

 

 

* Họp Đảng ủy mở rộng và Bảo vệ Đề án phát triển khoa ĐT -ĐL

13h00 – Phòng họp T2 NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(29/9/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(30/9/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (01/10/2021)

 

 

 

 

* Họp trực tuyến chương trình nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và Hệ sinh thái khởi nghiệp

13h30 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy; đ/c Ngọc, đ/c Thông (TCHC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(02/10/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (03/10/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Chú ý: Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 28/9/2021.

                     Tổng số công trong tháng: 22 công; Nghỉ lễ (02,03/9) chấm: L

 

 

 

Additional information