Search

Lịch công tác tuần 04 năm 2021 (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 04 năm 2021 từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(25/01/2021)

 

 

 

 

* Họp phương án HĐ với người lao động

10h00 - Phòng họp T2 - NHB 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đại diện phòng TCHC, TCKT, QTĐS

 

 

 

 

 * Đi công tác

13h00 – Hà Nội 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Lâm (TCKT) 

 

 

 

 

 * Làm việc với Công ty VPIC 1

 15h00 – Vĩnh Yên

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy 

 Đ/c Úc (Cơ giới), đ/c Cường (TT TS&GTVL)

 

 

 

 

Thứ 3
(26/01/2021)

 

 

 

 

 * Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 58

08h00 - Hội trường 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH; Trưởng các đơn vị, HSSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(27/01/2021)

 

 

 

 

 * Đánh giá nội bộ

07h30 – Các đơn vị 

 Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Ban đánh giá 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Thứ 5
(28/01/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Họp Đảng ủy mở rộng

14h00 – Phòng họp T2 - NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BCH Đảng bộ; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (29/01/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(30/01/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (31/01/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:  Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 25/01/2020 (thứ 2) qua hòm thư: huyencknn@gmail.com.

 Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 27/01/2021. Tổng số công trong tháng: 21 công, nghỉ lễ chấm: L

 

Additional information