Search

Lịch công tác tuần 03 năm 2020 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 03 năm 2020 từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(13/01/2020)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Lâm (TCKT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(14/01/2020)

 

 

 

 

* Dự Tổng kết lớp đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ Úc

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Tố Như

Đ/c Hoàng (ĐT);  đ/c Hưng , đ/c Tiến, đ/c Phương (ĐT-ĐL) và 02 sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(15/01/2020)

 

 

 

 

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h00 – TT ĐT&SHLX

Đ/c Phạm Tố Như

 

 

 

 

 

* Bế giảng lớp cao đẳng đào tạo theo chương trình chuyển giao từ Úc

14h00 – Hội trường lớn

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Khách mời; BGH; Trưởng, phó các đơn vị; giáo viên khoa Điện, ĐT-ĐL và sinh viên

 

 

 

 

Thứ 5
(16/01/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm việc với công ty JHL 

 09h00 - Phòng họp T2 -NHB

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; lãnh đạo đơn vị: Đào tạo, TCKT, TTTS, CN ô tô, Cơ khí, ĐT-ĐL, Điện 

 

 

 

 

Thứ 6
(17/01/2020)

 

 

 

 

 * Viếng nghĩa trang liệt sĩ Trần Hưng Đạo

07h15 - Nghĩa trang liệt sĩ Trần Hưng Đạo

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

CBGV nhà trường

 

 

 

 

* Họp triển khai công tác tuyển sinh năm 2020

08h00 – Phòng họp T2 - NHB

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; lãnh đạo phòng: Đào tạo, TCKT, TT TS&GTVL

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Họp công tác bảo vệ Tết Nguyên Đán 2020

14h00 - Phòng họp T2 -NHB  

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy 

Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An ninh Miền Bắc; Đội bảo vệ thường trực tại trường   

 

 

 

 

Thứ 7
(18/01/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (19/01/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information