Search

Lịch công tác tuần 23 năm 2020 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 23 năm 2020 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(01/6/2020)

 

 

 

 

* Tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Quang Hà

07h00 – Trường THPT Quang Hà 

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy 

TT Tuyển sinh; Công ty Compal 

 

 

 

 

 * Đi công tác

12h30 - Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hải (TBVT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(02/6/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(03/6/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(04/6/2020)

 

 

 

 

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (05/6/2020)

 

 

 

 

* Giao ban tuần

14h00 – Phòng họp T2 NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(06/6/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (07/6/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information