Search

Lịch công tác tuần 32 năm 2020 từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 32 năm 2020 từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(03/8/2020)

 

 

 

 

 * Dự Đại hội Đảng bộ huyện Bình Xuyên

13h00 - Bình Xuyên 

Đ/c Phạm Tố Như 

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, đ/c Quảng (Cơ bản), đ/c Tuấn Anh (KT&KĐCL), đ/c Huyền (TT ĐT&SHLX), Đ/c Thông (TCHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(04/8/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(05/8/2020)

 

 

 

 

 * Họp về Kiểm định chương trình đào tạo

09h00 - VPK       Điện tử - Điện lạnh  

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy 

Đại diện phòng: Đào tạo,            CT HSSV, TCHC, TCKT, KT&KĐCL, khoa Điện tử - Điện lạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(06/8/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (07/8/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(08/8/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (09/8/2020)

 

 

 

 

Additional information