Search

Lịch công tác tuần 28 năm 2019 (Từ ngày 15/7/2019-21/7/2019)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 28 năm 2019 từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(15/07/2019)

*

 

 

 

*  Đi công tác

Nha Trang (02 ngày, 15,16/7) 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 Đ/c Ngọc (TCHC); Đ/c Hương (Đào tạo)

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(16/07/2019)

 

 

 

 

* Dự Khai mạc lớp    đối tượng 4

07h30 – Hội trường

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

 

 

 

 

 

* Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp các lớp: 56CĐC2; 56CGK2; 56CS2

 09h00 - Phòng 301-NHB

Đ/c Phan Huy Hoàng 

Trưởng các đơn vị: KT&KĐCL; CTHSSV; Điện; Cơ khí; CN ô tô. 

* Làm việc với nhóm chuyên gia APC

14h00 - VP khoa ĐT-ĐL 

 Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

Nhóm chuyên gia APC các khoa Điện, ĐT-ĐL, CNTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(17/07/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(18/07/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Dự Hội nghị Công đoàn huyện Bình Xuyên

08h00 - Huyện Bình Xuyên 

 Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
(19/07/2019)

 

 

 

 

 * Dự Hội nghị Công đoàn Bộ NN&PTNT

08h00 - Hà Nội 

 Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

 

 

 

 

 

 * Đi công tác 

08h00 - Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(20/07/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (21/07/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

  Chú ý: 

 

Additional information