Search

Lịch công tác tuần 43 năm 2020 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 20/10/2020)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 43 năm 2020 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(19/10/2020)

 

 

 

 

* Họp Hội nghị đào tạo

07h00 – Ninh Bình

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Lãnh đạo phòng: Đào tạo, TCKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(20/10/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(21/10/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(22/10/2020)

 

 

 

 

*  Đón tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc

13h00 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH, trưởng các đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (23/10/2020)

 

 

 

 

 * Họp chuẩn bị kỷ niệm 60 thành lập trường

15h30 - Phòng họp T2 - NHB 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; trưởng các đơn vị; đ/c Thông, đ/c Toàn (Ban truyền thông) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(24/10/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (25/10/2020)

 

 

 

 

Additional information