Search

Lịch công tác tuần 09 năm 2020 từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 09 năm 2020 từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(24/02/2020)

 

 

 

 

* Làm việc với chuyên gia Đức nghề Công nghệ ô tô

09h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa Công nghệ ô tô

 

 

 

 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

*

 

   

Thứ 3
(25/02/2020)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(26/02/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(27/02/2020)

 

 

 

 

 * Thanh tra quy chế giảng dạy tháng 02/2020

 08h00 - Phòng họp T2 - NHB

 Đ/c Nguyễn Xuân Thủy

 Ban thanh tra đào tạo (theo Kế hoạch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
(28/02/2020)

* Họp Đảng ủy mở rộng 

08h00- Phòng Họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BTV Đảng ủy, BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể; Bí thư các chi bộ 

 

 

 

 

* Nghe báo cáo đề án phát triển khoa Điện (Đ/c Trịnh Xuân Bình)

09h30- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  

BTV Đảng ủy, BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể; Bí thư các chi bộ  

 

 

 

 

Thứ 7
(29/02/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (01/03/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chú ý:  Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 21/02/2020 (thứ 6) qua hòm thư   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày thứ 4 (26/02). Tổng số công trong tháng: 20 công. Chấm (P) với khối giáo viên.

 

Additional information