Search

Lịch công tác tuần 25 năm 2022 (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 25 năm 2021 từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(21/6/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(22/6/2021)

 

 

 

 

 *Họp thống nhất dự thảo trường CLC

08h00- Phòng họp T2    - NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 BGH; Trưởng các phòng, trung tâm TS&GTVL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(23/6/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(24/6/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (25/6/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(26/6/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (27/6/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chú ý:  Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 23/6/2021 (thứ 4) qua hòm thư: thongnv@ecovnn.com

     * Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 29/6/2021. Tổng số công trong tháng: 22 công. 

Additional information