Search

Lịch công tác tuần 20 năm 2019 (từ ngày 20/05/2019- 26/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 20 năm 2019 từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(20/05/2019)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Họp ban chỉ đạo hỗ trợ, phục vụ Hội thi Thiết bị tự làm tình VP 2019

14h30 - Phòng họp T2 - NHB 

Đ/c Phạm Tố Như

Ban chỉ đạo hỗ trợ, phục vụ Hội thi Thiết bị tự làm tình VP 2019

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(21/05/2019)

*

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đại diện phòng Đào tạo, TCHC

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 4
(22/05/2019)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gặp mặt đoàn đi Đức

16h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, TCHC, TCKT, KH & HTQT, khoa Cơ khí, CN ô tô, các giáo viên trong đoàn đi Đức

*

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(23/05/2019)

 

 

 

* Dự liên hoan văn nghệ khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng

07h30- Trường Sỹ quan TTG

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 Đ/c Nguyễn Xuân Thủy; đoàn dự thi

*

 

 

 

*  

 

 

 

*

 

 

 

* Hướng dẫ xây dựng bộ chuẩn đánh giá

14h00- VP khoa ĐT-ĐL 

 Đ/c Phạm Tố Như

Chuyên gia các khoa: ĐT-ĐL,  Điện, CNTT 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 6
(24/05/2019)

*

 

 

 

* Kiểm tra công tác QL đào tạo 

 08h00 - khoa Cơ khí, khoa CN ô tô

 Đ/c Nguyễn Xuân Thủy Ban Thanh tra (theo kế hoạch) 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

* Giao ban tuần

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 7
(25/05/2019)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CN (26/05/2019)

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 Chú ý:

 

Additional information