Search

Trung tâm TS&GTVL

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

1. QUY TRÌNH TUYỂN SINH  Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Quyết định thành lập ban thư ký HĐTS

01/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM01

Download

2

QĐ Hướng dẫn tuyển sinh

01/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM02

Download

3

Quy định chuẩn trúng tuyển

01/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM03

Download

4

Hướng dẫn tuyển sinh

01/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM04

Download

5

Kế hoạch tuyển sinh

01/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM05

Download

6

Thông báo tuyển sinh

01/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM06

Download

7

Giấy báo nhập học TCN

01/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM07

Download

8

Giấy báo nhập học CĐN

01/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM08

Download

 1. QUY TRÌNH TỔ CHỨC LẦN VẾT HS-SV   Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Kế hoạch lần vết

02/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM01

Download

2

Lần vết cơ bản

02/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM02

Download

3

Lần vết sau tốt nghiệp

02/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM03

Download

4

Báo cáo lần vết cơ bản

02/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM04

Download

5

Báo cáo lần vết sau tốt nghiệp

02/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM05

Download

6

Khảo sát nhu cầu doanh nghiệp

02/QT-CĐNCKNN-TTTS.BM06

Download

 

Pin It

Additional information