Search

Trung tâm ĐT&SHLX

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

1. QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC LÁI XE HẠNG B- C  Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

DS phân loại HV học lái xe

01/QT-CĐNCKNN-SHLX -BM01

Download

2

Phiếu đánh giá kỹ năng lái xe của HV

01/QT-CĐNCKNN-SHLX -BM02

Download

3

DS HV đã qua đào tạo

01/QT-CĐNCKNN-SHLX -BM03

Download

4

DS điểm danh HV

01/QT-CĐNCKNN-SHLX -BM04

Download

5

Phân xe, phân GV

01/QT-CĐNCKNN-SHLX -BM05

Download

 

Pin It

Additional information